¿Qué es Es Rafal Trobat?

Conjunt de valls situades a l’extrem septentrional del poble de Sant Jordi de ses Salines, a la vénda de l’Horta. Es tracta d’un territori que queda tancat pel puig de Cas Damians, el puig d’en Palau i la Granada per l’E, per la serra d’en Font i la serra de sa Murta pel N, per la serra de ses Fontanelles i la serra Grossa per l’O i per les rotes de Ca n’Orvai i el puig de Can Parreta pel S. Totes aquestes serres van elevant-se progressivament cap al N, fins arribar als 400 m del puig de sa Pega o des Merlet.

Només una estreta canalada, entre el puig de Can Parreta i el de Cas Damians (coneguda com ses Coves Fosques), serveix de pas per obrir aquesta vall cap al pla de ses Salines i per sortir-ne les aigües, canalitzades pel torrent des Rafal Trobat. Entre totes aquestes àrees elevades se situen diverses valls, com la de Can Cama i Can Pere Marí, la de sa Rajola i, ben diferenciada entre la serra de ses Fontanelles i la serra Grossa, la del torrent de Cas Galops.

Hi havia més d’una vintena de cases pageses els habitants de les quals treballaven intensament els vessants d’aquestos puigs fins pràcticament al seu cimerol. Amb l’arribada del turisme algunes s’abandonaren i gairebé han desaparegut, encara que també se n’hi han fet de noves. L’aigua s’obtenia de diverses fonts que es repartien especialment per les capçaleres de les torrenteres, com ara ses Fontanelles i, sobretot, la font de sa Pega, que regava una bona àrea d’horts.

També hi havia pous tradicionals com els de can Cama. Durant el s XX s’obriren pous per explotar l’important aqüífer de la zona, i així els pous de ses Eres passaren a subministrar bona part del cabal de la xarxa de distribució del municipi de Sant Josep de sa Talaia. El 2008 els habitants de la zona estan agrupats en una associació de vesins.